AVBS`          STICHTING ACTIVITEITEN VOOR

                    BLINDEN EN SLECHTZIENDEN
 

                         IN DEN HAAG E.O.

 

 

JAARVERSLAG 2019

AVBS`STICHTING AKTIVITEITEN VOOR BLINDEN
EN SLECHTZIENDEN IN DEN HAAG E.O.

Secretariaat: Mw. L. Nak - Recourt, Papaverhof 2 2565 CB Den Haag - Telefoon: 070 - 3636604
ING bankrekeningnummer: NL60 INGB 0001989962
Kamer van Koophandel nr. 41152292   
Website:
www.stavbs.nl   
Email
info@stavbs.nl

Jaarverslag
Hieronder treft u het jaarverslag van de Stichting A.V.B.S. van het jaar 2019.

ALGEMEEN
Het jaar 2019  is naar tevredenheid verlopen. Dankzij de subsidie van de gemeente Den Haag konden de voorgenomen aktiviteiten worden uitgevoerd. Het werven van nieuwe contribuanten wordt moeilijker, het aantal deelnemers loopt dus iets terug, ook omdat ons een aantal trouwe deelnemers zijn ontvallen, die wij ons altijd zullen blijven herinneren. Wij hopen natuurlijk onze mensen voor 2020 een aantrekkelijk programma aan te bieden.

AKTIVITEITEN
Nieuwjaarsreceptie

Op 5 januari vond de  nieuwjaarsreceptie plaats, zoals altijd in het gastvrije Wijkcenrum Vruchtenbuurt. Door Jan van Asten, onze voorzitter, werden de activiteiten in 2018 gememoreerd en de  plannen voor 2019 aangekondigd. Daarna werden  enkele minuten stilte in acht genomen voor de ons ontvallen  AVBS’ers.

Contactdagen
Deze vonden plaats op 9 februari, 13 april, 5 oktober, 9 november en 21 december.
Op 9 februari organiseerden wij de jaarlijkse quiz met kennis van actualiteiten, de Nederlandse taal, de AVBS en muziek.  De hoogste scores werden beloond met een prijs.
Op 13 april werd bingo gespeeld, evenals op 5 oktober. Op 9 november luisterden wij naar een presentatie over de zandmotor tussen Kijkduin en Ter Heijde  en op 21 december genoten wij van het koor Suara Kita en een kerstmaaltijd. Alle contactdagen vonden plaats in het Wijkcentrum Vruchtenbuurt waar wij altijd zeer gastvrij worden ontvangen. Wij zijn het bestuur daarvoor zeer erkentelijk.

Dagtochten
Op 11 mei werd museum Swaensteyn in Voorburg bezocht. Het bezoek met een rondleiding met behulp van een audiotour was geslaagd. De dag werd besloten met een maaltijd. .
Op  17 september heeft de Stichting Haagsche Schouw ons onthaald op een high-tea in Sliedrecht.  

Meerdaagse tocht
Op 13, 14 en 15 juni vond de jaarlijkse meerdaagse tocht plaats, deze keer met bestemming hotel Van der Valk in Veenendaal. Op 13 juni bezochten we, op weg naar Veenendaal, het Pluimveemuseum in Barneveld, waar werd geluncht en op eigen gelegenheid het museum  bezocht. Op vrijdag 14 juni kon wandelen in het centrum van Veenendaal niet doorgaan vanwege het slechte weer. Onze chauffeur bood ons een rondrit aan met een koffiestop in Leersum en een stop bij het Militair Ereveld de Grebbe. In de middag werd boerderij De Weistaar in Maarsbergen bezocht. De lunch was smakelijk en het bezoek aan de boerderij zelf met kaasmuseum, souvenirwinkel, de pluimveestapel en het terrein met o.a. struisvogels, was zeer de moeite waard. Een aantal deelnemers heeft zelfs nog  boerengolf gespeeld. De maaltijd werd weer in Veenendaal gebruikt en de avond was zoals altijd ter vrije besteding. Op 15 juni werd een boottocht gemaakt in de omgeving van Maarssen  met een lunch aan boord. Via Loosdrecht bracht de chauffeur ons naar het museum Beeld en Geluid in Hilversum. waar de nostalgische t.v.-beelden en radioprogramma’s onze deelnemers veel plezier gaven. De driedaagse tocht werd besloten met een maaltijd in Pijnacker.

Jaarvergadering
Op 10 maart vond de jaarvergadering plaats. Het jaarverslag over 2018 werd goedgekeurd evenals het financiële jaarverslag. Jan van Asten werd herbenoemd in zijn functie van voorzitter voor een periode van drie jaar. Deze tekende graag drie jaar bij, zeker met het oog op het 40-jarig bestaan van de AVBS in 2021. Verder werden de aktiviteiten voor 2019 aangekondigd. De vergadering werd besloten met een Indische maaltijd.

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt: Jan van Asten – voorzitter, Loukie Nak-Recourt- secretaris, Jenny van den Brink- penningmeester, Bep Rulkens – algemeen lid en Ruurd van den Berg – algemeen lid. Het bestuur kwam 6 maal bijeen en het dagelijks bestuur 12 maal. Het bestuur kan nog steeds rekenen op vrijwilligers, vooral op de contactdagen.
Financiële steun blijft noodzakelijk  Het bestuur is dan ook wederom de gemeente Den Haag en de donateurs erkentelijk voor donaties en subsidie. Door de Stichting Haagsche Schouw
is de bovengenoemde meerdaagse tocht mogelijk gemaakt..
Tenslotte danken wij nogmaals, zoals ieder jaar,  het bestuur van het Wijkcentrum Vruchtenbuurt voor de gastvrijheid tijdens de contactdagen.
Ook in 2020 hopen wij onze mensen met een visuele beperking weer een educatief en ontspannend programma aan te bieden en uit te voeren.

Januari 2020
Het bestuur