AVBS`          STICHTING ACTIVITEITEN VOOR

                    BLINDEN EN SLECHTZIENDEN
 

                         IN DEN HAAG E.O.

 

Voor meer informatie kunt u uw e-mail sturen naar

info@stavbs.nl

of mail naar onderstaande bestuursleden

 


Voorzitter: De heer J. G. van Asten

Secretaris: Mw. L. Nak- Recourt

Penningmeester:  MW. J. van den Brink

Lid: Heer R.P. van den Berg

Lid: Mw. B.E.G. Rulkens